Du måste aktivera JAVASCRIPT i din webläsare för att gå vidare!

Ett samarbete mellan


Kreativitet och Innovationsmätningen

Hej, vi är mycket glada över att du vill fylla i Kreativitet och Innovationsmätningen. I mätningen ställer vi ett antal frågor kring din och ditt företags syn på kreativitet och innovation. I slutet av mätningen får du möjlighet att jämföra dina svar med de andra som har svarat, som en liten temperaturmätare. Självklart är du som svarar helt anonym. Ett stort tack på förhand för din medverkan!

Ta del av den slutliga rapporten på Handelskammardagen den 3 oktober på Svenska Mässan!

  
I vilken grad instämmer du i följande påståenden?


Kvalitetsfrågor

01: Kreativitet/Innovation bidrar till att vi ökar vår lönsamhet.


02: Kreativitet och innovation är en tydlig del av vår strategi.


03: Jag tror att andra upplever min organisation som nytänkande och innovativ.


04: Jag är väl förtrogen med hur vår innovationsprocess fungerar.


05: Organisationen är bra på att ta hand om nya idéer.


06: Vi är bättre än våra konkurrenter vad det gäller innovation.


07: Organisationen efterfrågar aktivt idéer kring specifika frågor.


08: I min organisation finns ett bra forum för att presentera idéer.


09: Jag får bra och tydlig återkoppling på mina idéer.


10: Vi har regelbundna kreativa möten för att utveckla verksamheten.


11: Vi utbildar personer till att leda kreativa möten.


12: Vi är bra på att ta hand om idéer från våra kunder.


13: Vi mäter och följer upp vår innovationskompetens.


14: Antal timmar/månad jag arbetar med nya idéer.
Lite information om mig

15: Kön
16: Typ av organisation
17: Befattning


18: Storlek på organisation/företag


19: Ditt företags postnummer, första tre siffrorna
Övrigt

20: Mina övriga kommentarer kring kreativitet och innovation.
21: Fyll i din e-post och tryck på Send så länkas du till resultatet.